Pot do vozniškega dovoljenja

Pomanjšaj pisavoPovečaj pisavoNatisni vsebino

Pot do vozniškega dovoljenja

1. TEORETIČNI DEL – CPP (100,00 €)
Teoretični del 24 pedagoških ur (6 dni). Za vpis potrebujete osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list). Po končanem tečaju prejmete evidenčni karton vožnje.

2. ZDRAVNIŠKI PREGLED (cca 70,00 €)
Specialist medicine dela in športa. Potrebni dokumenti: osebni dokument in zdravstvena kartoteka. Na pristojni medicini dela opravite zdravniški pregled za voznika motornih vozil.

3.PRVA POMOČ – organizacija Rdečega križa (Koper, Izola, Piran)  (cca 85,00 €)
Potrebujete osebni dokument.

4. TEORETIČNI DEL – Prijava na Upravni enoti Koper (42,10 €)
Ko dobite evidenčni karton vožnje in zdravniško spričevalo, se na Upravni enoti prijavite na teoretični del vozniškega izpita.
Prijavi priložite:
* osebni dokument;
* zdravniško spričevalo;
* evidenčni karton vožnje;
* izkaznica prve pomoči
* plačilo (gotovina ali plačilna kartica).

5. PRAKTIČNI DEL Praktična vožnja (pričetek, usposabljanje); po opravljeni glavni teoriji se dogovorite za uro praktične vožnje in pričnete z vožnjo. (Redna ura vožnje znaša 32,00 €, ob nakupu 10 ur ali več pa 30,00 €)
Potrebni dokumenti: osebni dokument, zdravniško spričevalo, evidenčni karton. Plačilo moto ur (gotovina ali plačilna kartica).

6. Izpit iz praktične vožnje (GLAVNI IZPIT) –Prijava na Upravni enoti (37,50 €)
* osebni dokument;
* zdravniško spričevalo;
* izkaznica prve pomoči;
* zdravniško spričevalo;
* evidenčni karton vožnje;
* plačilo (gotovina ali plačilna kartica).

POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU DVIGNETE NA IZPITNEM CENTRU KOPER.

PREVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA – Upravna enota
Potrebni dokumenti:
*osebni dokument;
* zdravniško spričevalo;
* slika;
* plačilo (gotovina ali plačilna kartica)

7. VARNA VOŽNJA

VELJAVNOST DOKUMENTOV
• Preizkus znanja iz CPP - trajna veljava
• Izpit iz prve pomoči - neomejeno
• Izpit pred občinsko komisijo iz teorije - 3.leta
• Zdravniško spričevalo - 3.letaUsposabljanje pri 16 letih za kategorijo »B«: možnost opravljanja vozniškega izpita že pri 16 letih, vendar s spremljevalcem. spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov osebe iz prejšnjega odstavka, ki je star najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.  Pod enakimi pogoji so lahko spremljevalci tudi stari starši, strici in tete ter bratje in sestre osebe iz prejšnjega odstavka, če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center na podlagi ustreznih dokazil. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila. Med vožnjo s spremljevalcem mora imeti kandidat za voznika pri sebi evidenčni karton vožnje, veljavno zdravniško spričevalo in osebni dokument. Spremljevalec pa mora imeti pri sebi veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B.

Predstavitev

 • Članstvo
 • Kontakti

Šola vožnje

 • Pot do vozniškega dovoljenja
 • Voznik povratnik
 • Prepis vozniškega dovoljenja za tujce
 • Cenik

Kamp

 • Infrastruktura
 • Zanimivosti
 • Aktivnosti
 • Hišni red
 • Splošni pogoji
 • Cenik storitev

Sledi nam

 • Facebook