Pogoji za pridobitev vozniškega izpita in potrebni dokumenti

Kateri dokumenti so potrebni za vpis na tečaj CPP?
Veljaven osebni dokument. Poleg tega priporočamo, da imate s seboj tudi zdravniško spričevalo in potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz prve pomoči.

Kateri koraki so potrebni pred začetkom vožnje?
Preden se boste lahko vozili z učiteljem vožnje, boste morali izpolniti naslednje pogoje:

  • pridobiti veljavno zdravniško spričevalo,
  • opraviti izpit iz prve pomoči,
  • opraviti tečaj CPP,
  • opraviti teoretični preizkus znanja CPP na izpitnem centru.

Vožnja s spremljevalcem

Kaj je vožnja s spremljevalcem?
Vožnja s spremljevalcem je namenjena usposabljanju za vozniški izpit in ne nadomešča rednih in obveznih ur praktičnega usposabljanja v šoli vožnje. Vendar pa je lahko zelo učinkovita dopolnitev k uram praktičnega usposabljanja v šoli vožnje. Z izkušenim spremljevalcem na sovozniškem sedežu lahko voznik začetnik postopoma pridobiva znanje, se uči vozniške zrelosti, nabira izkušnje in pridobiva vozniške navade. Pri tem je izjemnega pomena, da je spremljevalec odgovorna oseba, ki ima za cilj naučiti svojega učenca predvsem varne vožnje in pravilnega obnašanja v prometu

Kdo lahko vozi s spremljevalcem?
S spremljevalcem lahko vozijo kandidati,  ki so starejši od 16 let in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so v šoli vožnje opravili teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B,
  • so opravili teoretični del vozniškega izpita,
  • so v šoli vožnje končali praktični del usposabljanja.

Dodatni pogoji so še, da jim vozniško dovoljenje ni odvzeto, da se jim ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije, da se jim ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, da jim ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in da v evidenci nimajo nobene kazenske točke v cestnem prometu (če že imajo vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije).

Kdor izpolnjuje vse naštete pogoje, lahko vozi osebni avto s spremljevalcem, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar le največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

Kdo je lahko spremljevalec?
Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let. V skupni evidenci izrečenih kazenskih točk ne sme imeti več kot pet kazenskih točk ter ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.

Vloga za vpis spremljevalca se vloži pri katerikoli upravni enoti. Upravna enota opravi tudi vpis spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.

Upravno takso za vlogo, vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje, se plača obvezno na upravni enoti, pri oddaji vloge.

Ali imam lahko več spremljevalcev?
Da. Samo osebe, ki so vpisane v evidenčni karton vožnje, lahko delujejo kot spremljevalci (največ 6 različnih oseb).

Ali lahko pridobim vozniško dovoljenje pri 16 letih?
Vozniškega dovoljenja ni mogoče pridobiti pri starosti 16 let, vendar lahko oseba, ki je dopolnila 16 let, vozi z osebnim vozilom s spremljevalcem, če so izpolnjeni vsi drugi pogoji, ki so bili prej našteti.

Kakšna je omejitev časa vožnje s spremljevalcem?
Če voznik vozi s spremljevalcem, lahko to počne največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenčni karton. Po dveh letih, ali prej, pa mora voznik opraviti praktični del izpita oziroma izpitno vožnjo.

Tečaj in izpit CPP

Kako poteka tečaj CPP?
AMD Pinko Tomažič Piran izvaja tečaj za pridobitev CPP. Tečaj je sestavljen iz osnovnega dela, ki traja 16 ur.

Ali lahko opravim preverjanje znanja iz CPP pred izpitom za prvo pomoč in zdravniškim pregledom?
Da bi lahko opravljali preverjanje znanja iz teorije (CPP izpit), morate najprej opraviti tečaj iz cestnoprometnih predpisov (CPP), pridobiti zdravniško spričevalo in opraviti izpit iz prve pomoči. Vrstni red teh aktivnosti ni pomemben, je pa pomembno, da jih predložite skupaj s prijavo na preverjanje znanja iz teorije.

Kako se preverja teoretično znanje za vozniški izpit?
Za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita se kandidat prijavi pri Upravni enoti, kjer dobi uporabniško ime in geslo. Nato odgovori na 40 vprašanj iz CPP s pomočjo računalnika. Vprašanja so izbirnega tipa, včasih pa so možni tudi več pravilnih odgovorov. Rezultati testov CPP so javno dostopni za posamezne izpitne centre.

Tuji vozniki

Kako lahko kot tujec zamenjam svoje vozniško dovoljenje za slovensko?
Če želite zamenjati vaše vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, je priporočljivo, da se o tem prej pozanimate na svoji upravni enoti. Namreč, pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja je odvisna od države, iz katere prihajate, zato so potrebni različni postopki in dokumenti. Upravne enote so pristojne za izdajo slovenskih vozniških dovoljenj.

Ali morajo vsi tujci opraviti vozniški izpit v Sloveniji
Tujci iz držav EU praviloma ne potrebujejo opravljati vozniškega izpita v Sloveniji, saj lahko uporabljajo svoje tuje vozniško dovoljenje. V kolikor pa želijo pridobiti slovensko vozniško dovoljenje, se lahko obrnejo na svojo upravno enoto za več informacij.

Koliko ur vožnje je potrebno opraviti kot tujec pred izpitno vožnjo?
Kriteriji za pridobitev vozniškega izpita se razlikujejo med državami, zato je težko določiti število potrebnih ur vožnje za tujce. Predznanje vožnje se namreč lahko zelo razlikuje. Zakon ne določa minimalnega števila ur vožnje za tujce, ki želijo pridobiti slovensko vozniško dovoljenje.

Kdaj moram kot tujec, ki že nekaj časa živim v Sloveniji, pridobiti slovensko vozniško dovoljenje in nehati uporabljati svoje?
Tujec lahko z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki ga je izdala pristojna ustanova v tuji državi, ob vzajemnosti vozi v Republiki Sloveniji eno leto od dneva, ko se prijavi na prebivališče v Sloveniji.

Vozniki začetniki

Ali je varna vožnja obvezna?
Da.

Kdaj lahko opravim dodatno usposabljanje za voznike začetnike oziroma varno vožnjo?
Voznik začetnik se lahko udeleži varne vožnje po 6 mesecih od pridobitve vozniškega izpita.

Kako dolgo traja varna vožnja?
Trajanje varne vožnje je en delovni dan, ki traja od 8 do 9 ur.