Hišni red Avtokampa Strunjan

Dragi Gosti, veseli smo, da ste za svoj oddih izbrali prav naš kamp. Želimo Vam veliko užitka in prijetnega počutja. Prepričani smo, da boste v svojem interesu in interesu vseh gostov upoštevali hišni red Avtokampa Strunjan.

 1. Avtokamp Strunjan je odprt od 01.01. do 31.12.
 2. Recepcija posluje v sezoni od 08,oo ure do 22,oo ure.
 3. Ob prihodu v kamp se morate javiti v recepciji in izročiti osebno izkaznico ali potni list. Te dokumente lahko dvignete takoj, ko so poravnane vse obveznosti do avtokampa.
 4. Številka, ki vam je dodeljena mora biti pritrjena na vidnem mestu na šotoru ali prikolici.
 5. Prostor za kampiranje odredi uprava kampa.
 6. V kampu mora biti popoln mir od 23,00 ure do 06,00 ure.
 7. Račun poravnate najkasneje ob odhodu oziroma vsakih 10 dni bivanja. Obiske morate prijavite v recepciji, čas obiska je 2 uri, zadrževanje nad 2 uri, se šteje za dan obiska v avtokampu. Če je gost v kampu neprijavljen se zaračuna gostu 10 x nočnino po veljavnem ceniku.
 8. Odjave in plačila sprejemamo do 13.00 ure. Zadrževanje v kampu po tej uri pomeni dodaten dan kampiranja.
 9. Vse dragocenosti lahko deponirate v recepciji.
 10. Za denar, vrednostne papirje in vredne predmete, ki jih hranite v šotorih, prikolicah in avtomobilih, ne moremo jamčiti.
 11. Prosimo Vas, da vse najdene predmete izročite v recepciji.
 12. Posebno prosimo, da upoštevate naslednje:
  • pazite na red in čistočo!
  • z radijskimi sprejemniki in glasbili ne motite sosedov in splošnega miru v kampu!
  • starše prosimo, da zaradi večje čistoče in reda v sanitarijah spremljajo svoje otroke!

Avtokamp Strunjan si pridržuje pravico, brez predhodnega obvestila, iz avtokampa odstraniti goste in uporabnike, ki bi motili mir in red v kampu ter  kakorkoli posegali v pravice drugih gostov kampa, kateri pa se odpovedujejo zahtevkom iz naslova motenja posesti. Osebe potrebne tuje pomoči in spremstva, se lahko zadržujejo v kampu le ob prisotnosti ustreznega spremstva.

13.  V kampu je prepovedano:

  • uporabljati neatestirane plinske in električne aparate ter kuriti odprte ogenj;
  • voziti po kampu hitreje od 5km/h;
  • imeti odvezane pse;
  • kopati pse v umivalnikih;
  • v kampu je prepovedano pranje avtomobilov
  • prinašati eksploziv in vnetljive predmete;
  • kopati jarke okoli šotorov in prikolic, razen v izrednih razmerah;
  • zidati, kopati jarke, z žicami ali z gorljivimi materiali ograjevati površine, žagati ali lomiti drevje, izdelati lastno vodno, komunalno ali električno napeljavo ali drugače posegati v ureditev kampa;
  • odlagati smeti, kjer ni zabojnikov;
  • razbijati ali uničevati inventar kampa;
  • saditi trajnice ob bivalnih enotah.

Gostom, ki ne spoštujejo hišni red in splošnih pogojev, ter gostom, ki s svojim obnašanjem motijo tišino in vznemirjajo druge goste, bomo odpovedali uporabo nastanitvenih storitev.

STROGO PREPOVEDANA so dela v kampu,  sanacija prikolic v času od 20.04. do 01.10.

Želimo Vam prijetno bivanje. Veselimo se Vašega ponovnega obiska, prav tako pa obiska Vaših prijateljev in znancev

Uprava kampa

 

Strunjan, 01. Januar 2018